Przejdź na stronę Rzetelna Firma

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Prime Food

„Prime Food” Przechlewo

  1. projekt rozbudowy zakładów mięsnych „Prime Food” – budynek socjalny z częścią magazynową oraz pomieszczeniem technicznym w Przechlewie
  2. projekt rozbudowy zakładów mięsnych „Prime Food” – pakownia z magazynami opakowań i pomieszczeniami socjalnymi, komory mroźni, chłodnie magazynowe mięsa i wyrobu gotowego, spedycja oraz śluza transportowa dla pojemników wraz z urządzeniami z tym związanymi w Przechlewie
  3. projekt rozbudowy zakładów mięsnych „Prime Food” – magazyn opakowań w Przechlewie
  4. projekt rozbudowy zakładów mięsnych „Prime Food” – budynek zbiórki krwi poubojowej wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną w Przechlewie

 

 

Projekt rozbudowy zakładów mięsnych „Prime Food” – budynek socjalny z częścią magazynową oraz pomieszczeniem technicznym w Przechlewie

Dane:

  • pow. zabudowy: 866,20 m2
  • pow. netto: 816,65 m2
  • kubatura: 4881,0 m3

Charakterystyka:

Projektowana rozbudowa ma na celu poprawę warunków socjalnych pracowników oraz dostosowanie magazynu opakowań i przypraw do istniejącej technologii produkcji.
Stopy zaprojektowano z betonu B20 zbrojonego stalą 18G2. Pod stopami fundamentowymi projektuje się podsypkę żwirową o grubości 20cm polewaną wodą i ubijaną warstwami, lub warstwę chudego betonu. Główną konstrukcję nośną zaprojektowaną w formie ram stalowych z profili walcowanych oraz profili z falistym środnikiem. Obudowę dachu wykonano z płyt warstwowych Metalplast ISTHERM D120 z rdzeniem z poliuretanu. Od strony pomieszczeń zaprojektowano sufity podwieszane – częściowo z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych. Zaprojektowano posadzkę przemysłową typu Betonowa Posadzka Przemysłowa.

 

Projekt rozbudowy zakładów mięsnych „Prime Food” – magazyn opakowań w Przechlewie

Dane:

  • pow. zabudowy: 54,50 m2
  • pow. netto: 47,35 m2
  • Kubatura:  240,0 m3

Charakterystyka:

Projektowana rozbudowa ma na celu poprawę płynności dostaw pojemników do mięsa gastronomicznego, które są transportowane do istniejącej myjni, a dalej do magazynu pojemników czystych.
Fundament zaprojektowano jako płyta podparta sprężyście na gruncie. Pod płytą fundamentową projektuje się podsypkę żwirową.Główna konstrukcja nośna obiektu zostanie wykonana w formie 4 sztywnych ram stalowych. Słupy zaprojektowano z profili gorącowalcowanych. Na obiekcie zaprojektowano stropodach niewentylowany z obudową z płyt warstwowych Metalplast. Konstrukcję nośną stropodachu stanowią płatwie dachowe.
Zaprojektowano posadzkę przemysłową typu Betonowa Posadzka Przemysłowa