Przejdź na stronę Rzetelna Firma

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Przygotowanie i prowadzenie inwestycji

Gwarantujemy naszemu klientowi
szybką i kompleksową obsługę w zakresie załatwiania wszystkich spraw formalno-prawnych związanych z opracowaniem zamówionego projektu, w tym:

  • załatwianie potrzebnych do opiniowania i projektowania materialów geodezyjnych i kartograficznych;
  • występowanie o decyzję o warunkach zabudowy lub o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • występowanie o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
  • występowanie o branżowe warunki techniczne, w tym energetyczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe itd.;
  • opracowanie raportów oddziaływania na środowisko i operatów wodno-prawnych oraz ekspertyz geologicznych, geotechnicznych i budowlanych;
  • uzgadnianie i opiniowanie projektów w zakresie sanitarnym, BHP, ergonomii, p.poz. itd.;
  • załatwianie w imieniu klienta, w oparciu o zamówiony projekt, pozwolenia na budowę;
  • pomoc w znalezieniu wykonawcy robót;
  • pełnienie nadzoru inwestorskiego lub funkcję kierownika budowy wraz z prowadzeniem całej dokumentacji budowy;
  • rozliczenie końcowe i zgłosznie zakończenia robót lub uzyskanie decyzji na użytkowanie obiektu.